στον ποιοτικό έλεγχο

στον ποιοτικό έλεγχο

Ένα καλό κοτόπουλο πρέπει να έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες  και οι προδιαγραφές ποιότητας έχουν ακολουθηθεί με ευλάβεια.

Σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, από το αβγό μέχρι το ράφι, γίνεται μια σειρά από ποιοτικούς ελέγχους, με σκοπό να πιστοποιηθεί όχι μόνο η απόλυτη ασφάλεια του προϊόντος, αλλά και η διατροφική του αξία, η γεύση του και, εν γένει, η ποιότητά του.

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών στην HQF απασχολείται μια ομάδα 40 περίπου εξειδικευμένων ατόμων (κτηνίατροι, χημικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, ζωοτέχνες κ.λπ.). Στη διάθεσή τους υπάρχουν 3 σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Παράλληλα, απασχολείται σε μόνιμη βάση και μια ομάδα από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (κυρίως καθηγητές Πανεπιστημίων).

Για τον έλεγχο των ελεγκτών, πέρα από την Επίσημη Κρατική Κτηνιατρική Υπηρεσία, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων Κρατικών και Ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Έτσι, μπορεί να ισχυρίζεται με απόλυτη βεβαιότητα, ότι τα προϊόντα της πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές.

Το 2007 οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην παραγωγή και διάθεση των κοτόπουλων MIMIKOS πιστοποιήθηκαν με το ISO 22.000 από τον ΕΛΟΤ. Το ISO 22.000 είναι το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρότυπο για τη Βιομηχανία Τροφίμων και εμπερικλείει και το Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).
Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε σ'ενα φίλο