στη διαδικασία ψύξης

στη διαδικασία ψύξης

Ένα καλό κοτόπουλο πρέπει να έχει ψυχθεί σύμφωνα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές για να μπορέσει να διατηρήσει την υψηλή του ποιότητα.

Για κάθε είδους σφάγιο, ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητα και την ασφάλειά του, είναι ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο η θερμοκρασία του θα κατέβει από τους περίπου 40ο C που έχει κατά τη σφαγή, στους 2ο C, που είναι η σωστή θερμοκρασία για τη διατήρηση της υγιεινής κατάστασης του νωπού κρέατος.

Παρόλο που στην Ευρώπη η τεχνολογία ψύξης του κρέατος με παγωμένο νερό (υδρόψυξη) έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια, στη χώρα μας το νέο σφαγείο των κοτόπουλων MIMIKOS ήταν  το πρώτο που εφάρμοσε καθολικά τη σύγχρονη, ασφαλή και υγιεινότερη τεχνολογία της ψύξης με αέρα (αερόψυξη). Η διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών είναι ότι, στην ψύξη με εμβάπτιση σε παγωμένο νερό αφενός μεν υπάρχει ο κίνδυνος της επιμόλυνσης διότι τα κοτόπουλα εμβαπτίζονται όλα στο ίδιο νερό, αφετέρου δε το κρέας απορροφά πρόσθετο νερό από το μπάνιο, το οποίο δημιουργεί τα φαινόμενα του στραγγίσματος στη συσκευασία με κίνδυνο αλλοίωσης του. Η τεχνολογία της αερόψυξης απαλλάσσει το κοτόπουλο και από τους δύο αυτούς κινδύνους.

Μάλιστα, η HQF προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή τεχνική της ψύξης με ωρίμανση (maturation chilling), μια τεχνική που επιτρέπει στη θερμοκρασία του κρέατος να κατέβει ομοιόμορφα και με τέτοιο ρυθμό ώστε να διασφαλίζεται εκτός από την υγιεινή και η τρυφερότητα του κρέατος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γραμμή παραγωγής που έχει εγκατασταθεί μέχρι σήμερα παγκοσμίως, με μήκος 5,5 χιλιόμετρα. Σε όλο το θάλαμο η θερμοκρασία ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε σ'ενα φίλο