στις φάρμες

στις φάρμες

Ένα καλό κοτόπουλο θα πρέπει να έχει μεγαλώσει σωστά κάτω από συνθήκες που ευνοούν την υγιή του ανάπτυξη...

Τα κοτόπουλα MIMIKOS μεγαλώνουν σε φάρμες συνεργαζόμενων ελλήνων πτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιλεγεί τόσο για τον επαγγελματισμό τους, όσο και για την αγάπη τους για τη δουλειά τους.

Πριν από την τοποθέτηση των νεοσσών στις φάρμες εκτροφής γίνεται καθαρισμός και απολύμανσή τους, ώστε να τηρούνται άριστες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης.

Μέσα στη φάρμα, οι συνθήκες θερμοκρασίας και αερισμού παρακολουθούνται συνεχώς, ώστε να διασφαλίζεται η καλή υγεία των πτηνών.

Πέρα από τους ειδικευμένους επιστάτες, μια ομάδα από κτηνιάτρους και πτυχιούχους ζωοτέχνες παρακολουθεί συνεχώς τη σωστή ανάπτυξη και την υγεία τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνονται δείγματα και γίνονται εργαστηριακές αναλύσεις τόσο στα εργαστήρια της εταιρείας όσο και σε εξωτερικά εργαστήρια Ιδιωτικά και Κρατικά, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η ομαλή ανάπτυξη και καλή υγεία τους.

Με την ολοκλήρωση της εκτροφής, που διαρκεί 40 έως 50 ημέρες, γίνεται ο τελικός κτηνιατρικός και εργαστηριακός έλεγχος, και δίδεται η άδεια σφαγής από τους κρατικούς κτηνιάτρους.


Τα  κοτόπουλα MIMIKOS, συγκεντρώνονται ανά θάλαμο εκτροφής και οδηγούνται στη νέα μονάδα σφαγής - τεμαχισμού - τυποποίησης στη Ν. Αρτάκη Ευβοίας.Κάθε παρτίδα αυγών έχει εκκολαφθεί όλη μαζί σε συγκεκριμένο εκκολαπτικό συγκρότημα, έχει τοποθετηθεί όλη μαζί σε συγκεκριμένη φάρμα, συλλέγεται όλη μαζί και οδηγείται για επεξεργασία. Έτσι, στην είσοδο του σφαγείου οι κτηνίατροί μας γνωρίζουν τη βιολογική ταυτότητα κάθε ενός κοτόπουλου.

Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε σ'ενα φίλο