στη διαδικασία σφαγής

στη διαδικασία σφαγής

Με αυστηρή επίβλεψη, ιδανικές συνθήκες και θρεπτικές και υγιεινές τροφές έχουμε πετύχει να μεγαλώσουμε κοτόπουλα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ένα καλό κοτόπουλο πρέπει να έχει περάσει από μια διαδικασία σφαγής που να μην υποβαθμίζει την ποιότητα του με πιθανές επιμολύνσεις ή αλλοιώσεις λόγω κακών συνθηκών.

Τα κοτόπουλα ΜΙΜΙΚΟS από τις φάρμες έχοντας πάρει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τους κρατικούς κτηνίατρους οδηγούνται στο σφαγείο. Εκεί ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών καταγράφει την ταυτότητα  κάθε πτηνού  που το συσχετίζει με το θάλαμο εκτροφής από όπου προήλθε, τη μέρα επώασης και συγκεκριμένη παρτίδα αβγών. Οι πληροφορίες αυτές το ακολουθούν συνεχώς από την είσοδό του μέχρι και τη φόρτωσή του στα φορτηγά - ψυγεία για διανομή στα καταστήματα. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον απόλυτο ποιοτικό έλεγχο του συνόλου της παραγωγής.

Μετά τη σφαγή και την αποπτίλωση (αφαίρεση των πούπουλων), τα κοτόπουλα οδηγούνται στο αυτόματο σύστημα απεντέρωσης. Εδώ, χωρίς να τα αγγίξει ανθρώπινο χέρι, αφαιρούνται τα εντόσθια και καθαρίζεται το κρέας εσωτερικά και εξωτερικά. Η τεχνολογία της απεντέρωσης είναι πρωτοποριακή και, σε ορισμένες φάσεις της, η μέθοδος που εφαρμόζεται θεωρείται η πιο σύγχρονη παγκοσμίως. Στόχος είναι να αποφευχθεί η οποιαδήποτε τυχόν επιμόλυνση του βρώσιμου κρέατος, από μέρη του ζώου που δεν είναι βρώσιμα. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής τα κοτόπουλα επιθεωρούνται σε τρεις σταθμούς ελέγχου από κτηνιάτρους, τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο έλεγχος είναι καθολικός και όχι δειγματοληπτικός, δηλαδή τα κοτόπουλα ελέγχονται ένα – ένα.
Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε σ'ενα φίλο